http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/02034.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8778.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/569.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/666.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/981.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/195.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/726.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/52.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1185.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/37126.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/40119.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/37126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/4786.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/98.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/42661.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/52445.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/7.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8778.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/338.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/483.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/sports/65033.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/44026.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/564.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/0871.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/3204.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/811.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/564.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/7176.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/44026.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/37126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/55357.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3441.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/080.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/89397.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/52445.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/6238.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5520.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/13710.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/97.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7481.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/83516.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/53.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/96.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/sports/65033.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/080.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1401.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/4.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/75750.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/56753.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/92555.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/7.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/146.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/809.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/2422.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/58.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/214.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/58126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/44.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/4172.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81739.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/31.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1356.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/58126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1401.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/31019.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/02034.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/58.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/625.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/10043.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/2624.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/58126.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/4.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/338.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/736.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/244.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/569.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/72.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/376.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/42661.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/484.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/4786.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/4.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/19.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/6238.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/7176.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/70706.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/49.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3919.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/7620.html http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/5993.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/447.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/6.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5057.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/40119.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/7620.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/58126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/98.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/2422.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/981.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/72.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/7.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/92555.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/999.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7569.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/4.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/811.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/6251.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/75750.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81739.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/78.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8778.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/525.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/59632.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/40119.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/219.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/907.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7481.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/58.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/38940.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/214.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/146.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/95.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/19.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/97.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/92.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/73800.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/98.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/83516.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/0587.html
 • 硫酸铵的使用须知_科普知识_河北愿景化肥有限公司
  河北愿景化肥有限公司
  大/型/化/肥/基/地

  联系电话:0319-5852956

  站内公告:

  公司主要有高塔、氨酸复合肥、喷浆复合肥、水溶肥、凯发彩票下载5条生产线。
  科普知识

  当前位置:首页>科普知识

  硫酸铵的使用须知

  2017-05-05

   (1)不能与其他碱性肥料或碱性物质接触或混合施用,以防降低肥效。
   (2)不宜在同一块耕地上长期施用硫酸铵,否则土壤会变酸造成板结。如确需施用时,可适量配合施用一些石灰或凯发彩票下载。但必须注意不能和石灰混施,以防止硫酸铵分解,造成氮素损失。一般两者的配合施用要相隔3~5天。
   (3)不适于在酸性土壤上施用。由氢氧化铵和硫酸中和后,结晶、离心分离并干燥而得。
   中和法氨与硫酸约在100℃下进行中和反应,生成的硫酸铵晶浆液经离心分离、干燥,制得硫酸铵成品。其化学反应如下:2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4回收法由炼焦炉气回收氨气,再与硫酸进行中和反应而得。

  版权所有:河北愿景化肥有限公司 电话:0319-5852956

  地址:河北省宁晋县城东开发区 ICP备案编号:冀ICP备17014194号-1 技术支持:盘古网络 [盘古建站]

  网站首页| 关于我们| 产品展示| 成功案例| 公司动态| 科普知识| 销售网络| 留言反馈| 联系我们