http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/22.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/597.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/sports/829.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/891.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/965.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/95.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/19.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/461.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/461.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/214.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/13801.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/3204.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/869.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/219.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/10043.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/7.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/845.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/428.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/70706.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/450.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/83516.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/78.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/58126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/450.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/219.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/76.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/564.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/72.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/3032.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/59632.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/999.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/352.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/9316.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/029.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/869.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/93058.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7481.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/887.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/75750.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/811.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/2311.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/262.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/44026.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/907.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/887.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/7620.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/89397.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/625.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/62.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/66356.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/153.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/869.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/625.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/2624.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/49.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/98.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/97.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/93058.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/89397.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5520.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/666.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/02034.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/338.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/3046.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/83516.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/6136.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1185.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/62.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/38940.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/8877.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/13801.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/49.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/080.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/4786.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/46140.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/7176.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/809.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/02034.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/5993.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81739.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/78.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/891.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/907.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/447.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8725.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/525.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/22.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/2422.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/37371.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/5993.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/96.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/76.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1185.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/639.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/58126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/44.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/7620.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/736.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/99003.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/3046.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/907.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/37126.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/4172.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/31.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/56753.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/31487.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/73800.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3919.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/13801.html http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/2624.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/sports/65033.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/2422.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/981.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/62.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/66356.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/0587.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/522.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/4.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/7176.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/840.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/262.html
 • 硫酸铵的作用与用途_科普知识_河北愿景化肥有限公司
  河北愿景化肥有限公司
  大/型/化/肥/基/地

  联系电话:0319-5852956

  站内公告:

  公司主要有高塔、氨酸复合肥、喷浆复合肥、水溶肥、凯发彩票下载5条生产线。
  科普知识

  当前位置:首页>科普知识

  硫酸铵的作用与用途

  2017-05-05

   一种优良的氮肥(俗称肥田粉),适用于一般土壤和作物,能使枝叶生长旺盛,提高果实品质和产量,增强作物对灾害的抵抗能力,可作基肥、追肥和种肥,但是长期使用可能导致土壤板结。能与食盐进行复分解反应制造氯化铵,与硫酸铝作用生成铵明矾,与硼酸等一起制造耐火材料。加入电镀液中能增加导电性。也是食品酱色的催化剂,鲜酵母生产中培养酵母菌的氮源,酸性染料染色助染剂,皮革脱灰剂。此外,还用于啤酒酿造,化学试剂和蓄电池生产等。还有一重要作用就是开采稀土,开采以硫酸铵作原料,采用离子交换形式把矿土中的稀土元素交换出来,再收集浸出液简单过滤分离后晒干成稀土原矿,每开采生产1吨稀土原矿约需5吨硫酸铵。
   生物学上的用途也很多,多用于蛋白纯化工艺方面,因为硫酸铵属于惰性物质,不易与其他生物活性物质发生反应,在纯化过程中能最大程度的保护蛋白活性,另外,硫酸铵的可溶性极好,能形成高盐环境,对于蛋白沉淀与后续的高盐纯化做准备。硫酸铵在零度与常温25度的溶解度有较大区别,以下是硫酸铵在两个温度下不同饱和度的摩尔浓度。

  版权所有:河北愿景化肥有限公司 电话:0319-5852956

  地址:河北省宁晋县城东开发区 ICP备案编号:冀ICP备17014194号-1 技术支持:盘古网络 [盘古建站]

  网站首页| 关于我们| 产品展示| 成功案例| 公司动态| 科普知识| 销售网络| 留言反馈| 联系我们