http://www.ayilian-shop.com/exx/china/98.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/95.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/62.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/326.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/44.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/7.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/891.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5520.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/83516.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/219.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/428.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/93058.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7481.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/326.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7481.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/52445.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/58.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/447.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/91.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/92.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/326.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/359.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/3204.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/91.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/40119.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/639.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/sports/829.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/9694.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8725.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/169.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/59632.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1185.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/38940.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/13801.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/6636.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/981.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/809.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/66356.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/376.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/7.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8778.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7574.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/44026.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/840.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/522.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/887.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/522.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/91.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/639.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/1356.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/95.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/195.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/31019.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/447.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5057.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/891.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/169.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/13710.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/49.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/4172.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/214.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/666.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/684.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/6251.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/326.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5057.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/54.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8778.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/3032.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/244.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/02034.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/840.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81739.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/123.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7986.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/736.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/2422.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/736.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/5.html http://www.ayilian-shop.com/exx/society/74967.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/11.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7569.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/95.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7569.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3370.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/71682.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/0871.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/423.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/845.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/7574.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/123.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/00.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3370.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/352.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/965.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/9.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/sports/829.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/736.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3441.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/44.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/60.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/736.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/461.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/20.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/146.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/0871.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/95.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/4786.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/262.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/169.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/5057.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/726.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/6251.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/146.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3919.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/8778.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/6251.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/0587.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/4786.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/0.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/8843.html http://www.ayilian-shop.com/exx/world/38.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/93058.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/ent/89397.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/57340.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/world/92.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/56753.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81739.html http://www.ayilian-shop.com/exx/finance/4260.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/33.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/869.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/81.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/3441.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/society/56753.html
 • http://www.ayilian-shop.com/exx/china/450.html http://www.ayilian-shop.com/exx/china/78.html
 • 植物生长所需营养元素_科普知识_河北愿景化肥有限公司
  河北愿景化肥有限公司
  大/型/化/肥/基/地

  联系电话:0319-5852956

  站内公告:

  公司主要有高塔、氨酸复合肥、喷浆复合肥、水溶肥、凯发彩票下载5条生产线。
  科普知识

  当前位置:首页>科普知识

  植物生长所需营养元素

  2017-05-05

   一般作物生长发育所必需的营养元素有17种之多。即碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯以及镍等。
   在17种营养元素中,由于植物需要量不同,可分为大量元素和微量元素两组。需要量较多的元素有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、和硫,它们在各自植物干物质中占百分之几十到千分之几,因而称为大量元素;植物需要量较少的元素有:铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯和镍,它们在植物干物质中仅占千分之几到十万分之几,甚至更少,故称为微量元素。
   在这些营养元素中,碳、氢、氧是构成一切植物体的最主要元素,通常占作物干物质重量的90%以上,它们主要从水中和空气中获得。氮素通常占作物体干物质总量的1.5%左右,除豆科作物可以从空气中固定一定数量的氮素外,一般作物主要是从土壤中获取的。其它12种营养元素约占作物体干物质总重量的5%左右的成分中,它们也都是从土壤中获取的。在各种营养元素中,除碳、氢、氧外,作物对土壤中氮、磷、钾三元素的需要量较多,而一般土壤中所含的、能为作物吸收利用的这三种元素又都比较少。因此,农作物产量的高低和生长状况的好坏,常受这三种营养元素所左右,并且要经常用施肥的办法补充给土壤,以供给作物吸收利用,所以就把它们称为"肥料三要素"或"氮、磷、钾三要素"。各种营养元素在植物体内所起的作用是同等重要和不可代替的。缺少任何一种营养元素都会对作物产量或品质造成影响。

  上一页:抱歉暂无数据

  下一页:现代农业的土壤问题

  【返回列表】

  版权所有:河北愿景化肥有限公司 电话:0319-5852956

  地址:河北省宁晋县城东开发区 ICP备案编号:冀ICP备17014194号-1 技术支持:盘古网络 [盘古建站]

  网站首页| 关于我们| 产品展示| 成功案例| 公司动态| 科普知识| 销售网络| 留言反馈| 联系我们